Technický SEO audit

Technické SEO je ako bicykel na Tour de France. Výhru vám nezaistí, ale keď sa poškodí, na stupienok víťazov nedosiahnete… pokiaľ nie ste Peter Sagan.

Prínosy

Technická SEO analýza odhalí nedostatky, ktoré bránia vyhľadávačom nájsť a správne vyhodnotiť obsah na webe. Ďalej dáva konkrétne odporúčania, ako nedostatky odstrániť. Každý nedostatok má priradenú prioritu v škále  ★★★.

 • Priame zvýšenie návštevnosti z vyhľadávačov – v prípade, že sa na webe nachádzali závažné technické nedostatky. 
 • Nepriame zvýšenie návštevnosti: Pridávanie obsahu na web, získavané odkazy či ďalšie aktivity vplývajúce na SEO, budú prinášať maximálny efekt. Ich prínos nebudú brzdiť technické nedostatky.

Prečo technický SEO audit od Spotibo?

1. Spotibo auditor využilo cez 14 000 užívateľov

Ako jedna z mála SEO agentúr na svete vyvíjame vlastný crawler. Do detailov poznáme, ako táto technológia funguje. Nástroj pomáha užívateľom automatizovať kontrolu technického SEO.

2. Máme prepracované postupy

Vypracovali sme desiatky technických auditov na mieru. Vrátane rozsiahlych webov, ktoré majú milióny URL. Užívateľom Spotibo auditoru sme pomáhali riešiť mnohé netradičné problémy. To nám pomáha zlepšovať kvalitu výstupov. 

Navyše, každý audit je kontrolovaný ďalším SEO špecialistom, aby sme si boli istí, že nič neuniklo našej pozornosti.

3. Rozumieme si s programátormi

Veľkú časť našich odporúčaní obvykle zapracujú web developeri.  Dbáme na to, aby boli zrozumiteľné, konkrétne a realizovateľné za prijateľné náklady. Aj keď to nebude vždy v súlade so “SEO príručkami”.

4. Audit neskončí v zásuvke

Odovzdanie odporúčaní je len prvým krokom. Budeme vás sprevádzať až do chvíle, než zapracujete dohodnuté návrhy. A prejdú našou kontrolou.

Ako prebieha spolupráca?

Počas procesu s vami neustále komunikujeme s cieľom dotiahnuť úpravy do želaného konca.

Úvodný video hovor

Spoločne si povieme, aká je vaša predstava spolupráce, očakávania, možnosti vývoja a podobne. Spoločne si stanovíme ciele SEO auditu.

Spracovanie auditu

Odovzdáme vám technický audit s návrhami, ako opraviť problémy so SEO krok za krokom.

Videohovor po odovzdaní

Pri dokončení technického auditu zorganizujeme ďalší hovor s vami a vašim vývojárom. Vyjasníme si odporúčania, odpovieme na vaše otázky a dohodneme plán práce pre developerov.

Revízia a ďalšie konzultácie

Sme vám k dispozícii aj počas implementácie zmien a skontrolujeme správne zapracovanie. 

Čo všetko kontrolujeme?

Hĺbkový SEO audit

V rámci hĺbkového auditu kontrolujeme úplne všetko :). Aj hypotetické problémy. Napríklad, či je váš web náchylný na útoky s účelom tzv. negatívneho SEO, ktoré by vám mohli spôsobiť penalizáciu.

SEO audit mini

Dopodrobna sa zameriame na najvážnejšie problémy, ktoré môžu mať najviac závažné dopady na SEO. Rozpracujeme ich do detailov. Obvykle sa jedná o  3-5 nedostatkov. Ďalšie nedostatky, na ktoré narazíme, uvedieme v zozname, aby sa mohli poprípade rozpracovať aj neskôr.

Táto služba je vhodná pre projekty, kde je k dispozícii obmedzenejšia developerská kapacita, ktorá nemá priestor riešiť 10 problémov naraz. A tiež na projektoch s obmedzenejším rozpočtom. 

Do niekoľkých mesiacov po zapracovaní odporúčaní z mini auditu, je vhodné skontrolovať web aj do hĺbky. 

Dávame dôraz na reálny prínos, nie “SEO body”

Počas hľadania problémov a určovania ich závažnosti, pracujeme s dátami z Google Analytics, Search Console či Ahrefs. Ideálne pracujeme aj s analýzou kľúčových slov a ďalšími “SEO dokumentami”, ak ich máte k dispozícii. 

Vďaka tomu dokážeme riešiť reálne problémy na webe a neposudzujeme len to, či web spĺňa technické SEO parametre a best practices.

Celkovo kontrolujeme desiatky faktorov. Mimo iné, napríklad:

Technické faktory

 • Prístupnosť stránok → správne indexovanie, robots.txt, meta robots tagy
 • Zakázané techniky → cloaking, skrytý obsah, odkazové farmy, spam kľúčovými slovami
 • Rozličný obsah na jednej URL → závislosť obsahu na cookies, prehliadači, IP
 • Duplicitný alebo podobný obsah → stránky s rovnakým obsahom na viacerých URL
 • Prístupnosť obsahu → cookies, JavaScript, CSS
 • Rýchlosť webu, Core web vitals
 • Presmerovania → používanie 301 a 302 presmerovaní, odkazy na chybové stránky,..
 • Chybové stránky 4xx, soft 404 a 5xx → ich výskyt a nastavenia
 • Navigačné elementy → problémy v internom prelinkovaní, anchor texty
 • Sitemap.xml → chyby a použitie
 • Mobilný web → chyby a použitie
 • Lokálne SEO

Obsahové faktory

 • Titulky → chýbajúce titulky, duplicity, dĺžka
 • Meta popisky → chýbajúce popisky, duplicity, dĺžka
 • Nadpisy → štruktúra nadpisov, chýbajúce nadpisy H1, duplicity, dĺžka
 • Obrázky → duplicity, použitie alt atribútov
 • Štruktúrované úryvky → výskyt a nastavenia
 • Ďalšie obsahové odporúčania

Cena SEO auditu

SEO audit mini

Služba zahŕňa

Výber najdôležitejších typov stránok, ktoré ovplyvňujú výkon SEO. Následne výber najväčších problémov a vypracovanie mini auditu.

Oponentúra ďalším SEO špecialistom a dokončenie analýzy.

Video hovor, kde si spoločne prejdeme zistenia a poprípade upravíme odporúčania, priority. S dĺžkou trvania cca 30 minút až hodina.

Asistencia počas implementácie, kontrola zapracovaní – do 1 hodiny konzultácií (väčšinou to postačuje).

Cena: 740 € (bez DPH). V prípade potreby ďalších konzultácií nad rámec, sa vám bude venovať senior SEO konzultant s hodinovou sadzbou 65 € – 100 € (cena sa odvíja od expertízy SEO špecialistu).

Hĺbkový SEO audit

Na rozdiel od mini auditu, sa zameriava na všetky technické problémy, ktoré môžu ovplyvniť SEO. Cenu stanovujeme individuálne, podľa rozsahu webu. Obvykle sa pohybuje v rozmedzí 1 500 € – 4 000 € (bez DPH).

Prípadové štúdie

Chcete mať technické SEO v poriadku?

chcem-ponuku-na-mieru

 

 

 

 

Získajte praktické SEO tipy pre zvýšenie zisku

Overené tipy z 13-ročnej praxe Praktické návody Automatizácie šetriace hodiny